Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2020

dunkellicht
Reposted frompanimruk panimruk viasarazation sarazation

February 28 2020

dunkellicht
Z przeznaczeniem można negocjować
— 00:50

December 13 2019

dunkellicht
9883 b2b5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
dunkellicht
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
dunkellicht

"Nie umiem wyrazić tego, co bym chciała. Ostatnio ciągle tak jest. Staram się coś powiedzieć, ale do głowy przychodzą mi tylko nieodpowiednie słowa albo całkowicie różne od tych, które mam na myśli. Próbuję sama się poprawić, lecz wychodzi tylko gorzej. Tracę wątek. Tak jakbym była rozszczepiona na dwie i sama ze sobą bawiła się w berka. Po środku jest wielki słup i gonimy się wokół. Tamta druga ja zawsze zna właściwe słowa, lecz ta ja nigdy nie może tej drugiej złapać".

Haruki Murakami "Norwegian Wood"

Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
dunkellicht
5346 97ec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
dunkellicht
3760 7928 500
Leda (detail), 2015 - Gail Potocki.
Reposted fromPoranny Poranny viainsanedreamer insanedreamer

December 10 2019

dunkellicht
7087 a20b
Reposted fromflesz flesz viaazazel azazel

December 05 2019

dunkellicht
7409 a586
dunkellicht
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viafrozetteniskogen frozetteniskogen
0938 64ed 500
Reposted fromforgetaboutit forgetaboutit viakatt katt

December 04 2019

dunkellicht
9255 8315 500
Reposted fromsavatage savatage viacarmenluna carmenluna
dunkellicht
8909 b6a0 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viacarmenluna carmenluna
dunkellicht
0351 3a56 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viacarmenluna carmenluna
dunkellicht
4761 d438 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna
dunkellicht
6949 8271
Reposted fromEtnigos Etnigos
2217 2277
Reposted frompussyporn pussyporn viamilostki milostki
dunkellicht
2480 dc9b
Reposted fromkarahippie karahippie viadisheveled disheveled
dunkellicht
2482 2ed6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarizonadream arizonadream

November 05 2019

dunkellicht
Zrób sobie dzień bez myślenia. Wyjmij ze swojej głowy tych, którzy cię skrzywdzili i takich, którzy zepsuli ci humor. Wyloguj się na chwilę. Nie wyolbrzymiaj, nie analizuj. Odłóż na bok problemy i rozterki. Pozwól sobie na oddech i spokój. Czasem tak trzeba. Wyjść, zamknąć drzwi. Nie myśleć. Wrócisz. Wrócisz jutro. Do życia ze zdwojoną siłą, z kosmiczną energią, z naładowanymi akumulatorami, wyluzowanym sercem.
— Kaja Kowalewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...