Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

dunkellicht
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
dunkellicht
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania. Głuchy, bezwonny i bezdotykowy Internet sprzyja fantazjom, ale sprzyja również kłamstwom.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
dunkellicht

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaCannonball Cannonball
dunkellicht
5647 7a95 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viapaintings paintings
dunkellicht
5646 c2c0 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viapaintings paintings
dunkellicht
5643 699a
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viapaintings paintings
dunkellicht
5639 01c7 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viapaintings paintings
dunkellicht
5636 72db 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viapaintings paintings
dunkellicht
5634 12a3 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viapaintings paintings
dunkellicht
5632 6b9f 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viapaintings paintings
dunkellicht
wdech i, kurwa, wydech.
— myśl pozytywnie
Reposted fromemerencja emerencja viaCannonball Cannonball
dunkellicht
9621 8497
Reposted fromcallmenothing callmenothing viaCannonball Cannonball
dunkellicht
4187 d831
Reposted fromursa-major ursa-major viaFrauS FrauS
dunkellicht
0848 401b
Reposted fromunr-eal unr-eal viapredictableannie predictableannie
dunkellicht
0441 80e4 500
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket viacytaty cytaty
dunkellicht
3644 cf86 500
Gustav Klimt's ''The Kiss'' Brought to life. Artist Wang Fei turned it into 3D.
dunkellicht
0059 2f9a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainto-black into-black
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaCannonball Cannonball
5926 2189
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaCannonball Cannonball
dunkellicht
  Zapragnij mnie.
— Markus Zusak - Posłaniec
Reposted fromIriss Iriss viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl