Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

dunkellicht
1434 4acf
Reposted fromzimt89 zimt89 viaCannonball Cannonball
dunkellicht
6206 2dc2 500
dunkellicht
3704 10c4 500
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viaCannonball Cannonball
dunkellicht
Dlaczego czekałeś by mnie objąć, mój drogi?
Reposted bycytatyrusalkadmiral
dunkellicht
8253 8924
dunkellicht
Miałem zamiar podejść do ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
dunkellicht
0557 5198
Reposted fromdeszcz deszcz viaCannonball Cannonball
dunkellicht
Pokaż oczy! - powiedział, dotykając jej podbródka. - Najwyższy czas, żeby ktoś Cię wreszcie zaczął kochać.
— Stanisława Fleszarowa 'Lato nagich dziewcząt'
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaCannonball Cannonball
dunkellicht
Tęsknota za drugim człowiekiem to najwyższy wymiar kary.
Reposted fromkrn krn viaCannonball Cannonball
dunkellicht
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman viaSurvivedGirl SurvivedGirl
dunkellicht
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
dunkellicht
"Można uwieść mężczyznę, który ma żonę. Można uwieść mężczyznę, który ma kochankę. Ale nie można uwieść mężczyzny, który naprawdę kocha."
dunkellicht
Wchodząc w interakcję z drugim człowiekiem, musimy pamiętać, że wnosi on do związku swoje nawyki, przyzwyczajenia i własne wyobrażenia, które wcale nie muszą współgrać z naszymi.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viaSurvivedGirl SurvivedGirl
dunkellicht
5843 23b7 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaSurvivedGirl SurvivedGirl
dunkellicht
4833 c904
Reposted fromunterland unterland viaSurvivedGirl SurvivedGirl
dunkellicht
Z koszmaru, który stworzyliśmy
Chcę zostać jakoś obudzona 
Reposted bycytatylottibluebellmesouteendlesslove16
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaSurvivedGirl SurvivedGirl
dunkellicht
9811 dc35 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
dunkellicht
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaCannonball Cannonball
dunkellicht
Oczyszczam grzechy, które popełniłam w życiu.
— ....
Reposted bycytatylittlewhiteliessugarvenomohmydeerlalunalittlewhiteliesrosseshindsightnergoczekoladowezatraceniepauzakinkaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl