Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

dunkellicht
2025 d331 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazwariowalam zwariowalam
dunkellicht
4132 465d 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viazwariowalam zwariowalam
dunkellicht
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaSurvivedGirl SurvivedGirl
3376 b03e 500
dunkellicht
8980 557f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabehindblueeyes behindblueeyes
dunkellicht
6743 c9e0
Reposted fromkaha kaha viasomebodytolove somebodytolove
dunkellicht
4661 8536
Reposted fromEtnigos Etnigos viabehindblueeyes behindblueeyes
dunkellicht
7355 83ec 500
no tak.. analizować? Czy  przestać myśleć?
Reposted byyourprisonertake-careniebieskieoczyniepotrzebnaprzygodabakterianieobecnosctobecontinuedsynchronicityNoCinderellaSy5anttonine
dunkellicht
Otóż, jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaynis aynis
dunkellicht
(...) najlepiej jest jednak dążyć do tego, by wybrać właściwego mężczyznę. Takiego, który potrafi cię przejrzeć i wciąż jest zafascynowany. Widzi cię w ostrym świetle, co często jest wspaniałe, ale równie często zawstydzające. Wydaje mi się, że to ma największą wartość - zaufać komuś do końca. Mężczyźnie, który cię słucha, obserwuje z miłością, zawsze jest blisko. A jednocześnie mówi: "Nie wyobrażaj sobie, że będę od ciebie uzależniony". Tak wygląda prawdziwa równość w relacji. Ktoś daje ci miłość i wyrozumiałość, ale nie jest uległy.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis
dunkellicht
   
dunkellicht
Czy kiedykolwiek się zastanawiałaś, ile tak naprawdę osób było dla Ciebie ważnych? Mam na myśli ludzi, którzy coś zmienili w Twoim życiu. Zwykle jest ich bardzo mało.
— Care Santos
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawhynotme whynotme
dunkellicht
4916 b375 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viacheersbaby cheersbaby
dunkellicht
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viafckit fckit
dunkellicht
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała?
— ignacy karpowicz. -.-
Reposted fromrol rol viafckit fckit
dunkellicht
7008 02f7 500
italy
Reposted fromnazarena nazarena
dunkellicht
Do not expect people to tell you the truth because they also lie to themselves.
— Don Miguel Ruiz, The Four Agreements (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaCannonball Cannonball
dunkellicht
2026 9f55
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCannonball Cannonball

July 13 2018

dunkellicht
9621 2ad3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCannonball Cannonball
dunkellicht
8470 a045 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl