Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2018

dunkellicht

July 09 2018

dunkellicht
dunkellicht
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
dunkellicht
5284 a0c6
Reposted frompesy pesy viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
dunkellicht
5724 6957
Reposted fromrenirene renirene
dunkellicht
8151 9c5e
Reposted fromrenirene renirene
dunkellicht
9427 0374
Reposted fromrenirene renirene
4460 a2b2 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viawhynotme whynotme
6345 2c01
dunkellicht
dunkellicht
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viawhynotme whynotme
dunkellicht
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
dunkellicht
Tylko mnie nie zawiedź. Zawiodłam się już tyle razy, że w moje serce nie ma już gdzie wbić noża.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawhynotme whynotme
dunkellicht
Reposted fromFlau Flau viawhynotme whynotme
dunkellicht
9848 a5e5
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viatobecontinued tobecontinued
9578 3a86
Reposted fromfakinszit fakinszit viatobecontinued tobecontinued
5675 24f3 500
Reposted fromkattrina kattrina viatobecontinued tobecontinued
dunkellicht
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
dunkellicht
Właśnie to lubię w zdjęciach - pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile.
— Zoe Sugg
Reposted fromxalchemic xalchemic viaifyouleave ifyouleave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl