Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

dunkellicht
8462 568c 500
Oh, the beauty!
Reposted fromMichfits Michfits viaundine undine
dunkellicht
Przeceniasz się, Agnieszka. Ale nie przejmuj się. To ludzka rzecz wyobrażać sobie, że jest się ważnym i cennym człowiekiem
— ŻULCZYK
Reposted frommyszkaminnie myszkaminnie viazwariowalam zwariowalam
2619 7c64
Reposted fromSkydelan Skydelan viazwariowalam zwariowalam
dunkellicht
2625 c650 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
dunkellicht
dunkellicht
dunkellicht
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viazwariowalam zwariowalam
dunkellicht
8183 7388 500
Reposted fromrol rol viaEldharjarr Eldharjarr
dunkellicht
dunkellicht
spotkałem ją jeszcze potem - wyglądała jak piąta pora roku - ta między jesienią, a zimą - już bez kolorów liści, a jeszcze bez skrzącego śniegu. najgorsza pora roku, jaką tylko potrafiłem sobie wyobrazić.
— "Proste formy liryczne o tym, jak życie jest prze."
dunkellicht
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
dunkellicht
Jeśli nikt nie jest z niej dumny to ja będę, jeśli wszyscy mają ją za nic - to ja będę miał ją za wszystko.
Reposted fromyanek yanek viaundine undine
dunkellicht
Reposted fromfiguerola figuerola viaundine undine
dunkellicht
dunkellicht
dunkellicht
before...
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viastraycat straycat
dunkellicht
She.
Reposted byphotographersxwyczesanagitaraxMartwa13Brainy
dunkellicht
Iceland.
Reposted byschaafphotographersnitaelInfelicexwyczesanagitaraxplugsscrying-lightningBrainy
dunkellicht
9577 9be6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaescape-artist escape-artist
0999 0672 500

Swan lying dead in the snow

Reposted fromkimik kimik viadead-things dead-things
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl