Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

9385 133b
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasensation sensation
dunkellicht
Czas mija. Ale mnie nic nie mija.
— zapominanie
dunkellicht
1185 42fc
7006 b927 500
dunkellicht
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
dunkellicht
dunkellicht
dunkellicht
3438 2ee1 500

gravity-gravity:

Bedroom on top of the Holmenkollbakken in Oslo (Wow!!)

dunkellicht
4650 f44b 500

June 26 2015

dunkellicht
Reposted fromgruetze gruetze viaioris ioris
dunkellicht
I mimo wszystko, wciąż jesteś osobą dla, której zrobiłabym o wiele więcej niż dla pozostałych.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viabombels bombels
dunkellicht
9193 d948
Reposted fromalcohol alcohol viapykilyk pykilyk
dunkellicht
9932 9e17
Reposted fromTveilight Tveilight viarawruapart rawruapart
dunkellicht
2939 bf28
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaSzczurek Szczurek
dunkellicht

"W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz."

— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromabcdefg abcdefg viaalaina alaina
dunkellicht
8519 5a3a
Reposted bycouplesromanceoutkapajunior13mefirmrocznykarolaeexitdoorpapajoniebedzienazwytejzupybotakegzystencjabaccha
dunkellicht
dunkellicht
1518 9374
Reposted fromacrylic acrylic viazlapmniezabiodra zlapmniezabiodra
dunkellicht
Powinnam już iść spać, bo mi się w głowie pierdoli od przemyśleń.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl