Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

dunkellicht
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool viaDajanaa Dajanaa

June 29 2015

dunkellicht
5965 aa91
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMarcoDW MarcoDW
dunkellicht
dunkellicht
9444 3e5b
Reposted fromnazarena nazarena
dunkellicht
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viayochimu yochimu
dunkellicht
Ja wiem, jak mnie kochasz. Widze to, wystarczy, że widze Cię gdziekolwiek i widze Twój wzrok .Nie musisz mi mówić, ze mnie kochasz, bo ja to wszystko wiem.
— dlaczego on to powiedział ?
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaalaina alaina
dunkellicht
8209 2111 500
dunkellicht
9716 6d66 500
1988
Reposted fromzdzislaw-beksinski zdzislaw-beksinski
dunkellicht
8042 7cca 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viainsanedreamer insanedreamer
dunkellicht

June 28 2015

dunkellicht
dunkellicht
Mogę Ci opowiedzieć wszytko o odrzuceniu i samotności. Czasem czuję, że całe moje życie jest jednym wielkim odrzuceniem.
— Marylin Monroe
dunkellicht
Kobieta dzika postępuje niekonwencjonalnie zawsze wtedy, gdy ktoś chce ograniczyć jej ekspresję. Wtedy trzyma się tego, co pochodzi z jej wnętrza i nie wypiera się swojej natury. 
Sama daje sobie przestrzeń, której potrzebuje, by żyć
— Linda Jarosch, Anselm Grun "Królowa i dzika kobieta"
Reposted fromhormeza hormeza viaruinyourday ruinyourday
dunkellicht
0674 5049 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viastonerr stonerr
dunkellicht
9586 b072 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viajoannem joannem

June 27 2015

dunkellicht

Idź mi panie w pizdu na ułańskie stepy
Miał być z Ciebie kozak, a jest z Ciebie kretyn! 
— SMKKPM z Olą
Reposted bybadgalflyingheartAmebaVariabelecytatyohmydeeratramentovvasuczniknicdostraceniamotkaaaxoxouexploodepffyfuniatobuildahomeMirelniejoderbyheartzupsonIzUuUpandorciabadassfromhell
dunkellicht

Bo tak to w życiu bywa, że ludzie przychodzą i odchodzą, mydląc oczy, że ważni jesteśmy, że nasze zdanie ma znaczenie, że to, że tamto, że sramto. A potem pyk i już ich nie ma.

dunkellicht
3110 202f 500
przytulas!
Reposted byzamknioczyyochimu
dunkellicht
6452 6cbb
dunkellicht
0250 69c4
Reposted fromheldupowy heldupowy viapanimruk panimruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl