Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

dunkellicht

Brak zdrady jest wtedy, kiedy facet nie zdradza cię, bo nie umie albo nie ma takiej możliwości, bo ma na sobie obrożę i smycz przywiązaną do budy o wielkości 52 metrów kwadratowych na drugim piętrze. Jesteś wtedy z bohaterem „Niewiernych”. Jego ciało należy tylko do ciebie, ale jego głowa jest pełna innych kobiet. Niekoniecznie lepszych. Po prostu tych, które nie są tobą. Z takim facetem możesz chodzić trzymając się za ręce, oglądać filmy w kinie, jeść pizzę i makarony. Tylko, że to wszystko jest podszyte kłamstwem i brakiem wolności. Kobiety tworzą takie relacje, bo to jest łatwiejsze. Możesz wtedy czuć, że masz wszystko pod kontrolą (chociaż nie masz). Możesz oszukiwać się, że jeśli masz przy sobie kogoś, kogo możesz dotknąć i poprosić o nalanie kieliszka wina, to nie jesteś samotna (chociaż pewnie jesteś). Miliony kobiet to robią.

Wierność to coś całkiem innego. To sytuacja, w której ktoś jest przy tobie i nie wtyka części swojego ciała tam gdzie nie powinien, ale nie dlatego, że nie może, ale dlatego, że tak WYBRAŁ. Bo mu z tobą dobrze na przykład. Albo dlatego, że jest przekonany, że ze wszystkich kobiet jakie poznał i jakie może poznać, to ty jesteś najlepsza. Albo dlatego, że ma takie zasady, że jak z kimś jest, to zachowuje się ok.

Wybór. Pięć liter. Proste słowo, a to z niego biorą się zajebiste związki. Tylko tam, to co się dla siebie wzajemnie robi, jest prezentem, a nie wymuszoną daniną, którą się przekazuje „bo tak wypada” i „inni tego oczekują”.

Nie mówię, że to proste. Wymaga to spotkania odpowiednio dojrzałej osoby. Niezbędne jest również bycie odpowiednio dojrzałą osobą, która nie wpada w panikę nie mając za sobą iluzji kontroli. Na koniec, potrzebne jest wrycie się i wsiąknięcie w czyjś mózg, a nie tylko móżdżek znajdujący się znacznie niżej.

— volantification
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaboli boli
dunkellicht
3148 e6a7
Reposted fromkarahippie karahippie viajustaperson justaperson
dunkellicht
6070 708c
Reposted fromnazarena nazarena viaCannonball Cannonball
dunkellicht
dunkellicht

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

Reposted fromboredwithlife boredwithlife viaCannonball Cannonball
dunkellicht
0825 d351
Reposted fromkarahippie karahippie viajustaperson justaperson
dunkellicht
Stephen King w jednej ze swoich książek napisał: nocą myśli mają nieprzyjemny zwyczaj zrywania się ze smyczy. Nie wiem której nocy u mnie zerwały się te myśli, ale do teraz nie potrafię ich złapać i uwiązać.
Wiem, że dzisiejszej nocy zbierają już swoje żniwo.
Reposted fromcorvax corvax viaCannonball Cannonball
dunkellicht
Przepraszam
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaCannonball Cannonball
dunkellicht
7949 1a62
Reposted from4777727772 4777727772 viajustaperson justaperson
dunkellicht
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: “Dobrze, że ona jest”.
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaCannonball Cannonball
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viahermina hermina
dunkellicht
4883 997e
Reposted from4777727772 4777727772 viahermina hermina
dunkellicht
dunkellicht
znajdźmy się już wreszcie
— 11:57
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia viaCannonball Cannonball
dunkellicht
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.

— On
Reposted fromtake-care take-care viaCannonball Cannonball
dunkellicht
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viahermina hermina
4611 857b 500
Reposted fromvanille vanille viahermina hermina
dunkellicht
dunkellicht
5275 4f8f
Reposted fromdoedeer doedeer viaRecklessKid RecklessKid
dunkellicht
6857 bdc2 500
Reposted fromrenirene renirene viaRecklessKid RecklessKid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl