Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2016

dunkellicht
PROCES ZAKOCHANIA WEDŁUG GERHARDA CROMBACHA:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy.
Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu.
Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny - proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny - mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę.
Początek tego procesu występuje zwykle ok 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się około 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaaynis aynis

August 29 2016

dunkellicht
    

kiznaniko:

stranger things + locations

Reposted fromfandoms fandoms viaberry-girl berry-girl
dunkellicht
dunkellicht
8282 3572
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viaberry-girl berry-girl
dunkellicht
dunkellicht
8017 03be 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viataktopaz taktopaz
dunkellicht
dunkellicht
dunkellicht
8161 5213
Reposted fromxluminescencex xluminescencex vialulka lulka

August 28 2016

dunkellicht
6573 90f2
Reposted fromMamba Mamba viafor-witches for-witches

August 26 2016

dunkellicht
9639 9bb2
Reposted fromfor-witches for-witches viaKryptonite Kryptonite
dunkellicht
grafika sky, sunset, and clouds
dunkellicht
2648 dfcd 500
Reposted frommydriasis mydriasis viaKryptonite Kryptonite
dunkellicht
9928 6a96
Reposted frommydriasis mydriasis viaKryptonite Kryptonite

August 25 2016

dunkellicht
6594 f3aa
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaKryptonite Kryptonite
dunkellicht
4597 a846 500
Reposted frompablafiorella pablafiorella viaKryptonite Kryptonite
dunkellicht
7432 1f8f 500
Karkonosze Mountains, Czech Republic
Reposted fromjudysza judysza viafourstrings fourstrings
dunkellicht
4603 ebd3
Reposted fromfor-witches for-witches viamisza misza
dunkellicht
8616 af13
Reposted fromgoth-culture goth-culture viamisza misza

August 22 2016

8798 e1d7 500

tremendousandsonorouswords:

Karl Brjullov, The Last Day of Pompeii (detail), 1830-1833

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viashampain shampain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl